Actualització de l'eina unificada per a la verificació del DB-HE 2019 - maig 2023

22/05/2023

Nova versió de l'Eina Unificada per a verificació del DB-HE 2019 (2.0.2412.1173 d'11 de maig de 2023)

Aquesta nova versió permet la incorporació d'arxius de versions anteriors, requerint en alguns casos la comprovació o actualització de les dades existents o incorporació de noves dades.