Actualització de la guia d'aplicació del DB HE 2019

21/06/2022

S'ha actualitzat la Guia d'aplicació del DB HE 2019

L'objectiu d'aquestes Guies és facilitar l'aplicació del nou DB-HE aprovat pel Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març.

Venen a completar el conjunt de documents tècnics d'ajuda que responen a l'estratègia del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de facilitar l'aplicació de la reglamentació de l'edificació i ampliar el seu coneixement entre el personal tècnic que actua en el camp de l'edificació.

Accés a les guies d'aplicació del DB HE 19