Actualització dels comentaris del DB-HS i del DB-HE

04/01/2024

S'han actualitzat els comentaris del Document Bàsico HS Salubritat i del Document Bàsic HE Estalvi d'energia.