Actualització fitxes normativa d'incendis Ajuntament de Barcelona

30/11/2016

Actualització fitxes sobre normativa de
prevenció d'incendis que complementen l'ORCPI/08

S'han introduït algunes modificacions fitxes sobre la normativa de prevenció d'incendis que complementen l'Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis (ORCPI/08), segons ens han indicat des de la Unitat Normativa de la Divisió de Protecció Civil i Prevenció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona.

En particular, els canvis recents afecten a:

Fitxes modificades

1.01 (R1) Aparcaments en alçada a la mateixa plaça
1.11 (R1) Pla d'Autoprotecció (PAU)
1.12 (R1) Instal•lacions fotovoltaiques
2.01 (R1) Compartimentació en edificis d'ús administratiu amb serveis centralitzats
2.02 (R1) Comptadors elèctrics, quadres de distribució i passos d'instal•lacions
4.01 (R1) Barreres tèxtils (cortines) compartimentadores, irrigades i sense irrigar
4.02 (R1) Sistemes d'hidrants d'incendi

Fitxes eliminades/substituïdes

3.05 Sistemes de pressió diferencial
3.07 Armaris elèctrics i registres de passos d'instal•lacions en vies d'evacuació protegides
6.01 Estructures de fusta en edificis existents

Les fitxes seran d'aplicació a partir de la data de referència que apareix al seu encapçalament i s'incorporen a la resta de documentació tècnica de suport que trobareu a l'enllaç