ACTUALITZADA LA NOTA ACLARIDORA SOBRE TRÀMITS AMB COMPANYIA PER INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ

05/03/2019

La Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial ha actualitzat la seva nota aclaridora sobre la documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal-lacions de Baixa Tensió davant les Empreses Distribuïdores Elèctriques (EDE).

Aquesta actualització ve motivada per l'aprovació del RDL 15/2018 que estableix els següents canvis:

  • Elimina l'obligació genèrica de verificar les instal-lacions quan es produeixi un canvi en contractes amb antiguitat superior a 20 anys (només s'haurà de fer quan s'augmenti la potència contractada).
  • Modifica l'esquema de potències normalitzades amb possibilitat de contractar en trams de 0,1kW.
  • Estableix els criteris per a determinar la potència a contractar en subministraments en els que es pugui contractar la facturació per maxímetre.