Actualitzat el llistat de normes de la ITC-ICG 11 del Reglament tècnic de distribució i utilització de gasos combustibles

04/01/2024

Resolució de 19 de desembre de 2023, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s'actualitza el llistat de normes de la ITC-IGC 11 del Reglament tècnic de distribució i utilització de gasos combustibles, aprovat pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol.

En data de 29 de desembre es va publicar la Resolució, per la qual s'actualitza el llistat de normes de la ITC-IGC 11 del Reglament tècnic de distribució i utilització de gasos combustibles. 

Enllaç a la Resolució