AJUTS A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS. PREE

04/12/2020

Convocatòria oberta ajuts a la rehabilitació energètica d'edificis.

Ja s'ha obert la convocatòria dels ajuts a la rehabilitació energètica en edificis existents dels Programa PREE, que va entrar en vigor el 7 d'agost (Reial Decret 737/2020). L'Institut Català d'Energia gestiona aquestes ajudes a Catalunya.

Les ajudes seran per a les actuacions de millora de l'Envolupant tèrmica, l'eficiència energètica de les instal-lacions tèrmiques i instal-lacions d'il-luminació.
El programa PREE proposa dos tipus d'ajudes:

- Opció A: Actuacions en edificis complets existents d'habitatge unifamiliar, edificis de tipologia residencial col-lectiva d'habitatge o edificis de qualsevol altre ús regulat per l'article 2.1 de la LOE (Llei 38/1999).
- Opció B. Actuacions sobre un o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerades individualment o sobre parts de un edifici.
Les actuacions han de millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, com a mínim, una lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2 / m2 any), pel que fa a la qualificació energètica inicial de l'edifici.

Troba més informació aquí i inscriu-te a les sessions informatives:

Sessió informativa per administracions i món local.
14 de desembre 2020
12h. Online. Inscripció prèvia

- Sessió informativa per a professionals i empreses.
16 de desembre 2020
12h. Online. Inscripció prèvia

Altres mesures d'impuls a la rehabilitació energètica d'edificis.

L'Institut Català d'Energia realitza diferents accions per impulsar la rehabilitació energètica d'edificis:
- Els edificis existents tenen bonificada la taxa de certificació en un 100% si assoleixen una qualificació A, i en un 50% si assoleixen una qualificació B.
- Les infografies de la rehabilitació mostren de forma gràfica i atractiva els conceptes clau de les rehabilitació energètica d'edificis.
- La calculadora de mesures de rehabilitació i la calculadora de finestres mostren estimacions de l'estalvi energètic i econòmic aproximat que suposen les diferents actuacions de rehabilitació.

Troba més informació aquí.

Font Generalitat de Catalunya.Institut Català d'Energia