AJUTS PER A AUTOCONSUM, BATERIES I CLIMATITZACIÓ RENOVABLE

01/07/2021

El Govern estatal aprova ajuts per a autoconsum, bateries i climatització renovable.

El Consell de Ministres va aprovar el passat 29 de juny un Reial Decret per a concedir ajudes per un valor de 660 milions d'euros, ampliables a 1.320 milions, per a l'autoconsum i l'emmagatzematge d'energia.

Aquestes ajudes formen part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i les actuacions seran coordinades per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE), que també s'encarregarà de realitzar un seguiment de l'evolució d'aquestes.

Actuacions finançades:

  • Programa 1. Autoconsum i emmagatzematge en el sector serveis. (120 milions, 20 dels quals per a emmegatzematge)
  • Programa 2. Autoconsum i emmagatzematge en altres sectors productius, com la indústria o l'agropecuari.(175 milions, 25 dels quals per a emmegatzematge)
  • Programa 3. Incorporació d'emmagatzematge en autoconsums existents en sectors econòmics. (45 milions, a repartir entre les Comunitats i Ciutat Atònomes)
  • Programa 4. Autoconsum i emmagatzematge en el sector residencial, el sector públic i el tercer sector. (215 milions, 15 dels quals per a emmegatzematge)
  • Programa 5. Incorporació d'emmagatzematge en autoconsums del sector residencial, sector públic i tercer sectort (5 milions)
  • Programa 6. Climatització i aigua calenta sanitària obtinguda amb renovables en el sector residencial, inclòs l'habitatge públic protegit (100 milions)

Aquests ajuts es repartiran en tot el territori nacional fins al 2023 i els municipis beneficiaris amb menys de 5.000 habitants obtindran un 10% addicional en la seva assignació.

Les comunitats i ciutats autònomes beneficiàries hauran de comprometre un 80% del pressupost inicial durant el primer any o hauran de reintegrar la meitat del no compromès en el termini de 15 mesos des de la publicació en el BOE d'aquest Reial decret. Així mateix, els destinataris de les ajudes tindran un termini de 18 mesos per a justificar la construcció de les instal-lacions des del moment en què se'ls notifiqui la seva concessió.

Enllaç per a més informació