Al teu servei per a la verificació obligatòria de basses i dipòsits de purins

15/09/2020

Basses i dipòsits de purins externs d’explotacions ramaderes, Centres de gestió de dejeccions ramaderes i  Emmagatzematge en destinació (a la finca).

Segons Decret 153/2019 és obligatòria la seva verificació cada 6 anys.

Dates previstes per primera verificació.

En  explotacions d’Annex I o II en zona vulnerable (ZV) : 25/07/2020

En Explotacions porcines d’Annex III en ZV amb 1200 o més porcs d’engreix (o equivalent) :25/07/2021

En Explotacions porcines d’Annex III en ZV amb menys de 1200 porcs d’engreix (o equivalent):25/07/2022

Resta d’instal·lacions: 25/07/2023.

Aquestes dates no permeten prorrogues i només poden realitzar aquesta verificació persones tècniques competents amb titulació que les habiliti per la redacció de projectes, direcció d’obres, o la direcció de l'execució d'obres d'edificació, d’acord amb la legislació en matèria d'ordenació de l'edificació. Entre d’altres: enginyers agrònoms i enginyers tècnics agrícoles.

 

Contacta amb nosaltres sense compromis,  t'assessorarem per a la preparació de les instal·lacions i la seva verificació.