AMPLIADA LA INFORMACIÓ SOBRE AUTOPROTECCIÓ A LA WEB DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR

13/10/2020

S'ha ampliat la informació que consta a l'apartat "Plans d'autoprotecció i registre electrònic HERMES" de la pàgina web del del Departament d'Interior.

Dins de l'apartat "Tutorials HERMES", hi trobareu manuals relatius a diferents aspectes que afecten les activitats incloses dins l'àmbit del Decret 30/2015, de 3 de març.

Aprofitem l'avinentesa per recordar-vos els canals de consulta disponibles:

- Problemes tècnics amb la plataforma HERMES: edae012.interior@gencat.cat

- Per consultes, cal contactar per correu electrònic amb els serveis territorials en funció del lloc on es desenvolupi l'activitat: