Aprovat el nou Decret de reglament de turisme de Catalunya

05/08/2020

El Govern de la Generalitat  ha aprovat el nou Decret de reglament de turisme de Catalunya que regula nous productes turístics, defineix les modalitats, actualitza els requisits de classificació i les característiques dels allotjaments turístics.

El nou Decret simplifica, actualitza i integra en un sol cos normatiu les diferents normatives. D’aquesta manera s’aporta claredat, coherència i una major seguretat jurídica.

També estableix que els establiments turístics no requereixen de cap habilitació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Nous productes turístics:

  • Els allotjaments singulars són productes turístics que no encaixen sota cap de les modalitats vigents d’allotjament turístic. En són exemples les cabanes als arbres, les barraques de pedra seca entre vinyes, les coves, etc. El Decret estableix que s’hauran d’ubicar fora de vehicles, aeronaus o embarcacions així com d’edificis convencionals, construccions prefabricades, elements modulars o similars; i podran tenir una capacitat màxima de sis places.
  • La llar compartida és un allotjament turístic que és l’habitatge principal del seu titular i que aquest comparteix com a servei d’allotjament amb terceres persones, en concret amb un màxim de quatre usuaris per estades de durada igual o inferior a 31 dies. El titular ha de residir i compartir l’habitatge amb els turistes mentre dura l’estada. S’estableix el termini d’un any perquè els ajuntaments puguin assumir aquesta tipologia d’allotjament turístic.

Regula nous productes turístics com els allotjaments singulars i les llars compartides

Més informació

Informació addicional