Bases reguladores i convocatoria del programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica

05/05/2015

Bases reguladores i convocatoria del programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica de edificis existents del sector residencial (ús vivenda i hoteler)

Adjuntem informació sobre els ajuts que han sortit sobre temes d’eficiència energètica per a rehabilitació d’edificis.

Des de l’administració pública cada vegada estan destinant més esforços i diners perquè les empreses siguin sosteniblement eficients i amb un baix impacte medi ambiental, on la reducció d’emissions de CO2 és un dels objectius principals. Aquest ajuts/subvencions destinades en aquest sentit és  del 25% a fons perdut (en el cas de instal·lació) i la reducció de costos que suposarà aquesta nova instal·lació per l’empresa, que en alguns casos pot arribar a ser del 60% en matèria primera. També el fet contribuir en la reducció del CO2.