Bombers de Barcelona. Instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics

06/04/2022

El Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments (SPEIS) de Barcelona ha publicat la nova versió de la fitxa 1.18 d'Instal·lacions de Recàrrega en Vehicles Elèctrics (IRVE).

D'entre els canvis que conté la revisió de la fitxa es destaca:

- S'ha reclassificat les instal·lacions segons potència de subministrament del punt de recàrrega instal·lada.

- Estacions de Recàrrega en Aparcamnents (ERA) amb potència > 4 kW: Obligaorietat d'instal·lació de ruixadors en tot aparcament d'obra nova i en els existents en què les ERA suposin més del 50% de les places

- Estacions de Recàrrega en Aparcamnents (ERA) amb potència > 8 kW: Obligaorietat d'instal·lació de ruixadors sempre

- S'introdueix el requisit de separació dels vehicles elèctrics respecte d'altres de combustibles diferents, mitjançant distància o barreres primàries E60 en:

  • ERA amb potència > 8 i ≤ 22 kW
  • Electrolineres (ETL)
  • Espais d'intercanvi de bateries (EIB) amb potència de recàrrega del conjunt ≤ 50 kW i ≤ 25 uts.
  • Estacions de recàrrega per a flotes de vehicles (ERF) amb potència de càrrega > 8kW

Informació addicional