CALCULADOR I APP CAMPS ELECTROMAGNÈTICS

20/08/2020

L'aplicació té com a objectiu orientar a l'usuari sobre la necessitat de la realització de l'avaluació de riscos específica segons l'indicat en el Reial decret 299/2016, de 22 de juliol, sobre protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a camps electromagnètics.

Segons s'indica en la citada normativa, l'avaluació ha de realitzar-se en els llocs on els treballadors estiguin o puguin estar exposats a CEM a conseqüència del seu treball.

L'aplicació es basa en la informació inclosa en la Guia Tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos derivats de l'exposició a CEM en els llocs de treball

Més informació la trobareu al web del "Ministerio de Trabajo y Economia Social"