COMPTABILITZACIÓ DE CONSUMS INDIVIDUALS DE CALEFACCIÓ EN INSTAL•LACIONS TÈRMIQUES D'EDIFICIS

20/11/2020

El IDAE ha publicat una guia que neix a partir del RD 736/2020, pel qual es regula la comptabilització dels consums individuals en instal·lacions tèrmiques d'edificis.

Aquest Reial Decret, publicat el mes d'agost de 2020, estableix obligacions sota una casuística sobre la qual la guia pretén donar informació, emfatitzant els aspectes més importants d'aquesta reglamentació, com ara el tipus i característiques de les instal·lacions afectades o calendari de compliment.

Consulteu-la aquí