CONDICIONS BÀSIQUES D'ACCESSIBILITAT

11/08/2021

CONDICIONS BÀSIQUES D'ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ PER A L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS

Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.

La nova Ordre deroga l'Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

Entrarà en vigor el 2 de gener de 2022.

El document tècnic aprovat per aquesta Ordre no serà d'aplicació obligatòria als espais públics urbanitzats que hagin obtingut l'aprovació definitiva dels els seus plans i projectes durant el transcurs dels deu primers mesos posteriors a la seva entrada en vigor. Durant aquest període es podrà optar pel compliment d'aquesta Ordre o de l'Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer.

L'Ordre persegueix l'efectivitat real de l'accessibilitat universal i el dret a la igualtat d'oportunitats i de tracte per a totes les persones en els espais públics dels quals gaudeixen com a ciutadans i ciutadanes, introduint regles per aconseguir que siguin el més comprensibles, utilitzables i practicables possibles, en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible.

L'aprovació de l'Ordre Ministerial suposa, a més, el compliment d'una de les actuacions de caràcter normatiu recollides en el Pla d'acció de l'Agenda Urbana Espanyola per a l'Administració General de l'Estat.

L'entrada en vigor de l'Ordre tindrà sens dubte impactes positius relacionats amb la qualitat urbana, el bon disseny i la recuperació de l'espai públic per a totes les persones i, especialment, per a aquelles que sofreixin algun tipus de discapacitat, sigui aquesta permanent o temporal