CONSULTA PÚBLICA: ESBORRANY DE L'ESTRATÈGIA D'EMMAGATZEMATGE ENERGÈTIC

22/10/2020

Termini per a presentar observacions: 9 de novembre.

El Marc Estratègic d'Energia i Clima estableix les bases per a la modernització de l'economia espanyola, la creació d'ocupació, el posicionament de lideratge d'Espanya en les energies i tecnologies netes que dominaran la dècada vinent, el desenvolupament del medi rural, la millora de la salut de les persones i el medi ambient, i la justícia social.

El Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC) és una de les seves eines fonamentals i per a la seva completa materialització precisa d'estratègies específiques que permetin identificar correctament els reptes i oportunitats i dissenyar les mesures més adequades en tecnologies i vectors clau per a la consecució dels objectius en matèria d'energia i clima, així com aprofitar les oportunitats de generació d'activitat econòmica, ocupació i desenvolupament industrial competitiu que pot suposar la transició energètica.

Entre altres aspectes, el PNIEC preveu el desenvolupament de l'emmagatzematge com una de les eines clau per a atorgar flexibilitat al sistema elèctric de cara a donar suport al creixement significatiu en generació renovable, així com contribuir a la gestió de les xarxes elèctriques, la participació de la ciutadania en el canvi de model energètic i una major competència i integració en el mercat elèctric.

La "Estratègia d'Emmagatzematge Energètic" aborda l'anàlisi tècnica de les diferents tecnologies i solucions per a l'emmagatzematge d'energia, la diagnosi dels reptes actuals que enfronta el seu desplegament, l'anàlisi de la seva cadena de valor per a establir les eines necessàries per a reforçar la competitivitat d'indústria nacional, les línies d'acció per a avançar en el compliment dels objectius previstos i les oportunitats que suposa l'emmagatzematge per al sistema energètic i per al país.

A fi de recaptar observacions i contribucions al document final, se sotmet aquest esborrany a consulta pública.

El termini per a presentar observacions finalitza el 9 de novembre.

Més informació