CONSULTA PÚBLICA: INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA AEM 1

17/12/2020

PROJECTE DE REIAL DECRET PEL QUAL S'APROVA LA INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA AEM 1 - ASCENSORS DEL REGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ

Termini de remissió: fins al 29 de gener de 2021.

L'objectiu del Projecte de Reial Decret és l'adaptació de la reglamentació de seguretat dels ascensors, establint prescripcions tècniques que afecten el manteniment i a les inspeccions periòdiques; millorar la reglamentació tenint en compte l'evolució de la tècnica i l'experiència que s'ha anat acumulant amb l'aplicació de la mateixa que obliga a reconsiderar les formes de dur a terme les revisions de manteniment.

S'ha considerat també necessari tornar a incloure una sèrie de mesures mínimes que millorin la seguretat dels ascensors existents sobre la base de les noves prescripcions tècniques en vigor a l'hora de la publicació d'aquest Reial Decret.

Més informació