Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar

05/03/2015

Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures

En data de 5 de març de 2015 ha estat publicada al DOGC el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

L'entrada en vigor és el proper 5 d'abril. No obstant, les persones titulars dels centres i activitats afectats per l'annex III, relatiu a mitjans d'autoprotecció mínims, disposen del termini màxim d'un any des de la publicació del present Decret per donar compliment a les previsions que s'estableixen a l'annex esmentat.

Informació addicional