Documents TINSCI: Actualització del document DT-5 i nou acord AT-10

08/07/2022

Han estat publicats els documents TINSCI:

  • Actualització TINSCI DT-5: Aparcaments amb plaçes tancades.
  • Nou acord TINSCI AT-10: Subministrament elèctric de reserva de sistemes de pressió diferencial per escales protegides i especialment protegides.

La Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, en endavant TINSCI, es va constituir el 6 de novembre de 2001 i està formada per tècnics qualificats de les següents entitats:

  • Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
  • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
  • Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
  • Consell d'Arquitectes Tècnics de Catalunya
  • Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis iSalvaments de la Generalitat de Catalunya
  • Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona

L'objectiu de la TINSCI és homogeneïtzar criteris d'aplicació de la normativa vigent de protecció contra incendis per al desenvolupament dels projectes tècnics. Així, des de Bombers de la Generalitat s'assumeixen com a criteris tècnics de plena aplicació.