Documents TINSCI: actualització dels DT-5, DT-9 i DT-17 i nou DT-18

28/02/2023

Han estat publicats els documents TINSCI:

  • Actualització del document TINSCI DT-5 Aparcaments amb plaçes tancades: S’ha inclòs que no és necessari garantir la continuïtat de la compartimentació EI 90 en els passos d’instal·lacions entre places d’aparcaments veïnes.
  • Actualització del document TINSCI DT-9 Control de fums en els aparcaments: S'ha modificat la definició d’espai exterior, s’ha modificat les condicions dels sistemes de ventilació amb admissió i extracció mecàniques i s’ha inclòs aclariment al requisit de situació en LRE baix dels quadres generals dels aparcaments amb potència ≥ 50 Kw.
  • Actualització del document TINSCI DT-17 Modificació significativa: S’ha incorporat modificacions per fer referència a la Llei 18/2020 i al seu Reglament, així com consideració de modificació significativa la implantació de cortines irrigades i implantació de SATE compost per materials combustibles.
  • Nou document TINSCI DT-18 Sectorització de conductes d'extracció de fums de les cuines: L’objectiu d'aquest nou document és aclarir les condicions mínimes de sectorització a aplicar en els conductes d’extracció de fums de les cuines, estiguin o no classificades com a  local de risc especial. És d’aplicació a tots el usos contemplats al CTE DB SI, excepte les cuines de l’ús residencial habitatge.

La Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, en endavant TINSCI, es va constituir el 6 de novembre de 2001 i està formada per tècnics qualificats de les següents entitats:

  • Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya
  • Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona
  • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
  • Consell d'Arquitectes Tècnics de Catalunya
  • Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
  • Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya

L'objectiu de la TINSCI és homogeneïtzar criteris d'aplicació de la normativa vigent de protecció contra incendis per al desenvolupament dels projectes tècnics. Així, des de Bombers de la Generalitat s'assumeixen com a criteris tècnics de plena aplicació.

Enllaç als Documents i Acords TINSCI