EINA UNIFICADA LIDER-CALENER (HULC)

04/08/2021

Nova versió de l'eina unificada per a la verificació del DB-HE 2019 (2.0.2237.1162 de 29 de juliol de 2021)

La nova versió facilita la verificació del CTE DB-HE 2019 i emet un informe per a la Certificació energètica d'edificis.

Ampliar informació