ENTRADA EN VIGOR DEL NOU DECRET DE TURISME DE CATALUNYA

26/08/2020

Avui, 26 d'Agost de 2020, entra en vigor el Decret 75/2020, de 4 d'agost, de Turisme de Catalunya.

 

El nou Decret té per objecte definir els requisits turístics i de classificació de les empreses i les activitats turístiques, i regular la disciplina administrativa i el model de governança d'acord amb les previsions de la Llei de turisme de Catalunya.

Les disposicions d'aquest Decret s'apliquen a les empreses i les activitats turístiques que regulen la Llei de turisme de Catalunya i a les administracions turístiques situades a Catalunya, així com a les noves modalitats d'empreses turístiques d'allotjament que es regulen en el present reglament amb la denominació d'àrees d'acollida d'autocaravanes, allotjaments singulars i llars compartides.

El nou Decret deroga el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.

L'entrada en vigor del Decret és avui, 26 d'agost de 2020, a excepció del títol IV del llibre segon (llar compartida), que entrarà en vigor el 6 d'agost de 2021.

Consulteu-lo aquí

Informació addicional