ENTRADA EN VIGOR DEL RD 732/2019, DE MODIFICACIÓ DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

24/09/2020

El termini de 6 mesos d'aplicació voluntària del Reial Decret 732/2019, que originalment finalitzava el passat 27 de juny de 2020, i que va restar suspès per l'estat d'alarma, finalitzava ahir 23 de setembre de 2020*. L'aplicació del Reial Decret és obligatòria per a totes aquelles obres que sol·licitin llicència municipal a partir d'avui, 24 de setembre de 2020.

Per més informació sobre l'aplicació del mateix en obres per a les quals ja s'hagués obtingut llicencia ,vegeu la nota informativa sobre la represa del còmput de terminis en l'aplicació del Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, de modificació del Codi Tècnic de l'Edificació.