Guia d'Accessibilitat en els Espais Públics Urbanitzats

21/01/2022

El 6 d'agost de 2021 es va publicar en el Boletín Oficial del Estado l'Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.

Aquesta Ordre Ministerial, que deroga l'anterior Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer i és vigent des del dos de gener d'enguany, es caracteritza per tenir una naturalesa eminentment tècnica, que aconsella l'acompanyament d'una Guia.

La Guia d'accessibilitat en els espais públics urbanitzats és, per tant, un document que tracta de millorar la comprensió dels seus continguts i que ajudarà, sens dubte, a una aplicació de l'ordre el més uniforme i efectiva possible. La Guia també aporta aclariments i exemples que desitgen facilitar les decisions a adoptar pels qui han d'aplicar-la.

Enllaç a la Guia d'accessibilitat