GUIA D'AJUDA PER UNA LICITACIÓ DE BIOMASSA

28/06/2021

L'Associació Espanyola de Biomassa (AVEBIOM) ha fet difusió d'un treball realitzat per un grup de treball constituït per tècnics d'empreses instal·ladores i ESE de biomassa.

Aquest treball té com a objectiu promocionar l'ús de la biomassa com energia renovable per usos tèrmics per calefacció i producció d'ACS, i informar d'una sèrie de detalls tècnics que poden ser d'interès a l'hora de redactar projectes de climatització amb biomassa.