GUIA D'APLICACIÓ DEL DB-HE 2019: EXEMPLES PRÀCTICS

22/10/2020

S'ha publicat l'exemple (I): Habitatge unifamiliar mínim, de la Guia d'aplicació del DB-HE 2019 Exemples pràctics, que s'anirà completant amb més exemples al llarg del que queda de 2020.

Consulteu-la aquí