Guia d'aplicació del Document Bàsic DB-HE 2019

25/08/2020

S'ha publicat la Guia d'aplicació del DB-HE 2019 amb l'objectiu de facilitar, als diferents agents de l'edificació, el coneixement i l'aplicació del nou DB-HE recollit en el Reial decret 732/2019 de 20 de desembre.

Aquesta guia ve a completar el conjunt de documents tècnics d'ajuda que responen a l'estratègia del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de facilitar l'aplicació de la reglamentació de l'edificació i ampliar el seu coneixement entre el personal tècnic que actua en el camp de l'edificació.

El document està pensat per als agents de l'edificació que vagin a aplicar el DB-HE o vulguin tenir un coneixement més profund en relació amb altres actuacions dins de l'àmbit de l'edificació diferents de la pròpiament projectual.