GUIA PROFESSIONAL DE TRAMITACIÓ DE L'AUTOCONSUM (Actualització Octubre 2020)

29/11/2020

D'entre les novetats d'aquesta versió de la guia es destaca les noves possibilitats que s'obren gràcies a l'autoconsum col·lectiu a través de xarxa mitjançant el qual, si es connecta a la xarxa interior d'un dels consumidors associats i els consums auxiliars són menyspreables, permetrà que aquests accedeixin al sistema de compensació simplificada.

A més s'amplien els exemples de compensació per a incloure aquestes opcions a través de xarxa i es completen alguns procediments i recomanacions.

S'incorporen els darrers procediments administratius posats en marxa per les Comunitats Autònomes per a autoritzar i legalitzar les instal·lacions d'autoconsum, gràcies a la col·laboració de EnerAgen i de les Comunitats Autònomes.

Consulteu-la aquí