GUIA TÈCNICA D'APLICACIÓ DE LA ITC-BT-09. INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR

05/08/2020

S'ha publicat la revisió 2 de la Guia Tècnica d'aplicació de la ITC-BT-09, edició de juliol de 2020.

La revisió desenvolupa les instal·lacions d'alimentació i de dades als punts d'accés sense fil per a petites àrees, pel que inclou en el seu articulat un nou punt: 5.2.3 Xarxes de control i auxiliars