GUIA TÈCNICA D'APLICACIÓ DE LA ITC-BT-17. (Rev.2)

27/10/2020

Revisió de la Guia tècnica d'aplicació de la ITC-BT-17. Dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Interruptor de control de potència (Rev.2)

S'ha publicat la revisió 2 de la Guia Tècnica d'aplicació de la ITC-BT-17, "Dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Interruptor de control de potència", edició de setembre de 2020.

Com a principal novetat, la versió inclou un comentari sobre la no obligatorietat d'instal·lació de la caixa destinada a l'ICP en aquelles instal·lacions en les que fins a la data era obligatòria la instal·lació i que tinguin integrat un comptador intel·ligent amb ICP incorporat, segons disposa l'art. 9.6 de l'RD 1110/2007, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de mesura de el sistema elèctric.

Consultar-la

Informació addicional