Guia tècnica del Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics

18/01/2022

S'ha publicat la 3a versió de la guia tècnica d'aplicació del Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics, aprovat per Reial decret 656/2017.

La guia es planteja com un document de recopilació de consultes i respostes per a la seva correcta interpretació, facilitant suggeriments concrets en aquells casos en els quals el text reglamentari pot conduir a interpretacions diverses, i per a l'establiment d'aclariments a conceptes de caràcter general. Al mateix temps i amb clar valor afegit, incorpora nombrosos exemples pràctics d'aplicació, arbres de decisió, esquemes lògics, diagrames, imatges i fotografies.

Mes informació

Informació addicional