Guia Tècnica del Reglament de Protecció contra Incendis. Versió 3

05/04/2022

El Ministerio de Industria ha publicat una nova versió de la Guia Tècnica d'Aplicació del RIPCI.

La versió 3 de la Guia, de març de 2022, recull els canvis del Reglament d'Instal·lacions Contra Incendis  introduïts pel Reial Decret 298/2021, de 27 d'abril i amplia els aclariments sobre les inspeccions periòdiques.