Guies tècniques de les ITC-LAT 05 i 07

31/01/2022

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicat la revisó de les guies tècniques:

  • Guia Tècnica d'Aplicació de la ITC-LAT-05 Verificacions i Inspeccions - Revisió 4, de novembre de 2021. 
  • Guia Tècnica d'Aplicació de la ITC-LAT 07 Transformadors i Autotransformadors de Potència - Revisió 2, desembre de 2021. 

Enllaç a la legislació i guies tècniques de linies elèctriques d'alta tensió