Infraestructures de recàrrega elèctrica en estacions de servei

28/10/2022

Ordre TED/1009/2022, de 24 d'octubre, per la qual s'estableixen el llistat d'instal·lacions de subministrament de combustibles i carburants obligades a instal·lar infraestructures de recàrrega elèctrica i les excepcions i impossibilitats tècniques per al seu compliment

La finalitat de l'Ordre és impulsar el desplegament de la infraestructura de recàrrega elèctrica d'accés públic per a contribuir a l'assoliment dels compromisos adquirits per Espanya en matèria de «descarbonització. De conformitat amb el que es preveu en l'article 15.6 de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, l'ordre:

  • Regula les excepcions i impossibilitats tècniques que impedeixin la instal·lació d'infraestructures de recàrrega elèctrica
  • Estableix els procediments necessaris per a aprovar els llistats d'instal·lacions de subministrament de combustible i carburant obligades a la instal·lació, d'acord ambb el previst en els apartats 2 a 5, 7 i 8 de l'article 15 de la Llei 7/2021.

 Ordre TED/1009/2022