INSTAL·LACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS A LA CIUTAT DE BARCELONA

03/08/2021

Instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics (IRVE)

El passat mes de juliol es va aprovar definitivament la part relativa al subministrament elèctric per a vehicles dintre del Pla especial urbanístic per a la implantació d'instal·lacions de subministrament per a vehicles de motor a la ciutat de Barcelona.

Per la seva banda, els Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS) de l'Ajuntament de Barcelona han publicat la Fitxa 1.18 d'Instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics (IRVE), on es proposen les mesures de protecció contra incendis addicionals a les establertes en el CTE DB SI, l'ORCPI i el RSCIEI.

Aquesta fitxa s'aplicarà a totes les instal·lacions, activitats, locals, etc., on s'incorporin Instal·lacions de Recàrrega de Vehicles Elèctrics (IRVE) a la ciutat de Barcelona.

Enllaç a totes les fitxes  dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS) de l'Ajuntament de Barcelona