Instal.lacions i obres de millora dels serveis de l'Institut d'Assistència Sanitària

05/07/2019

En data d'avui s'han certificat i recepcionat les instal.lacions i obres de millora dels serveis de l'Institut d'Assistència Sanitària  a diferents edificis i locals de IAS.

Edifici els Til.lers del Parc Hospitalàri Martí i Julià (Salt): Millores de les instal.lacions de climatització i ventilació i canvi de quadres electrics generals.

Edifici TMS del Parc Hospitalàri (Salt): Millores en els instal.lacions elèctriques i d'il.luminació. Obres de millora de la funcionalitat de diferents arees.

Edifici Sociosanitàri  del Parc Hospitalàri Martí i Julià (Salt): Millores en les instal.lacions de climatització  i ventilació .Obres per a la millora de l'accessibilitat i funcionalitat en diferents espais.

Edifici Hospital Sta. Caterina del Parc Hospitalàri (Salt) : Actuacions per millorar i optimitzar les instal.lacions elèctriques ,de calefacció ,climatització i ventilació en diferents dependències. Millores en quant a accessibilitat i funcionalitat de diferents arees.

Exteriors del Parc Hospitalàri Martí i Julià: Canvi de lluminàries de l'aparcament del personal per altres de mes eficients tipus Led.

Centre de salut mental del Gironès (Girona): Obres de millora en la funcionalitat de varis espais.

CAP Anglès: Ampliació i millora de les instal.lacions de climatització

CAP Llagostera: Millores de les condicions d'accessibilitat

CAP Cassà de la Selva: Millores de les condicions d'accessibilitat

CAP Hostalric: Ampliació i millora de les instal.lacions de climatització

Centre de salut mental del Baix Empordà (Platja d'Aro): Ampliació i millora de les instal.lacions de climatització

CAS de l'Alt Empordà (Figueres): Millores de les condicions d'accessibilitat

 

P.E.M: 92.265 €.

Enginyeria obres i instal.lacions: Bellmàs Enginyers Associats S.L.

Direcció i coordinació d'obres i instal.lacions: Departament de Infraestructures i Manteniment de IAS amb el recolzament tècnic de Bellmàs Enginyers Associats S.L.

Empresa adjudicataria (obres i instal.lacions): Comsa Service SAU