Instrucció Tècnica Complementària SP 146 - Condicions de seguretat en cas d'incendi de les escales d'evacuació

22/05/2023

S'ha publicat la Instrucció Tècnica Complementària SP 146 Condicions de seguretat en cas d'incendi de les escales d'evacuació  i han estat despublicades les SP 133 i 134.

La nova instrucció unifica el que s'especificava a les SP 133 i 134, pel que no implica cap canvi, sols una unificació i simplificació del redactat.

Enllaç a totes les Instruccions Tècniques