Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica de Catalunya

07/07/2023

Resolució ACC/2338/2023, de 25 de juny, per la qual s'aprova el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya

La resolució aprova el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya en els termes que consten a l'annex de la mateixa i deixa sense efecte el Mapa, aprovat per la Resolució TES/1536/2018, de 29 de juny, i les seves modificacions posteriors. El Mapa es pot consultar al web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i al Portal de la Transparència.