Modificació del catàleg de mesures estandaritzades d'eficiència energètica

07/11/2023

Resolució de 20 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es modifica l'Annex I de l'Ordre TED/845/2023, de 18 de juliol, per la qual s'aprova el catàleg de mesures estandarditzades d'eficiència energètica

Mitjançant la Resolució es modifica l'Annex I de l'Ordre TED845/2023, per la qual s'aprova el catàleg de mesures estandaritzades d'eficiència energètica.

Enllaç a la Resolució

Informació addicional