Nota aclaridora sobre documentació en tramits associats a les instal.lacions de baixa tensió

05/07/2016

En data 5 de Juliol del 2016 la Subdirecció General de Seguretat Industrial ha publicat una nota aclaridora sobre la documentació necessaria per efectuar els tramits associats a les instal.lacions electriques de baixa tensió davant de les empreses distribuïdores elèctriques.

Aquesta nota aclaridora complementa l'anterior de data 10 de Novembre del 2014.Els tramits que es contemplen son:

-Nou subministrament

-Alta en segona ocupació o recuperació de CUPS (Es produeix després d'una resolució de contracte d'accés)

-Canvi de nom (traspàs o subrogació de contracte)

-Canvi tècnic: Augment de potència contractada,aquests canvis s'han de fer sempre a les potències normalitzades.

-Canvi tècnic: Disminució de potencia contractada,aquests canvis s'han de fer sempre a les potències normalitzades. 

 

Informació addicional