NOU ACORD TINSCI. AT-9: COMPARTIMENTACIÓ DELS ASCENSORS EN HABITATGES UNIFAMILIARS

20/11/2020

Ha estat publicat l'acord TINSCI AT-9: Compartimentació dels ascensors en habitatges unifamiliars a l'apartat de Bombers de la plana web del Departament d'Interior.

La Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, en endavant TINSCI, es va constituir el 6 de novembre de 2001 i està formada per tècnics qualificats de les següents entitats:

  • Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
  • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
  • Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
  • Consell d'Arquitectes Tècnics de Catalunya
  • Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis iSalvaments de la Generalitat de Catalunya
  • Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona

L'objectiu de la TINSCI és homogeneïtzar criteris d'aplicació de la normativa vigent de protecció contra incendis per al desenvolupament dels projectes tècnics. Així, des de Bombers de la Generalitat s'assumeixen com a criteris tècnics de plena aplicació.

Consulteu els Documents i Acords TINSCI aquí