NOU CANAL PER A LES CONSULTES TÈCNIQUES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS

22/05/2020

El Departament d'Interior centralitza les consultes relacionades amb els expedients de prevenció d'incendis en els establiments, activitats, infraestructures i edificis segons la llei 3/2010 a través d'un nou tràmit web.

 

Se centralitzen les consultes relacionades amb els expedients de prevenció d'incendis en els establiments, activitats, infraestructures i edificis segons la llei 3/2010 a través d'un nou tràmit web.

Se centralitza les consultes relacionades amb els expedients de prevenció d'incendis en els establiments, activitats, infraestructures i edificis segons la llei 3/2010 a través d'un nou tràmit web.

S'ha habilitat un formulari a la pàgina web del Departament d'Interior, amb el que se centralitza les consultes relacionades amb els expedients de prevenció d'incendis en els establiments, activitats, infraestructures i edificis segons la llei 3/2010.

A través del formulari podeu:

  • Fer les consultes tècniques relatives a l'aplicació de la normativa tècnica en els projectes de seguretat en cas d'incendi.
  • Sol·licitar una visita amb el personal tècnic,
  • Consultar l'estat dels expedients.

La Sub-Direcció General Tècnica del Servei de Prevenció indica que es deixarà de respondre telefònicament les consultes relacionades amb els expedients de Prevenció d'incendis en els Establiments, activitats, infraestructures i edificis, pel que el formulari serà el canal de comunicació amb el Servei.

A partir d'ara doncs, quan vulgueu consultar l'estat d'un expedient, sol·licitar una visita amb personal tècnic del Servei de Prevenció o bé fer una consulta per una activitat concreta, caldrà emprar el formulari de la web (interior.gencat.cat/consultaprevencio), on:

  • Us haureu d'identificar, aportant les dades de contacte que es sol·liciten.
  • Caldrà indicar el municipi on està l'activitat o establiment objecte de la consulta.
  • Caldrà també especificar la tipologia de l'activitat o establiment objecte de la consulta.

Posteriorment, el tècnic del Servei de Prevenció responsable de resoldre la consulta es posarà en contacte amb el tècnic a fi de resoldre el tràmit de consulta.