NOU PROCEDIMENT BÀSIC PER A LA CERTIFICACIÓ D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS

02/06/2021

Reial Decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

El Reial Decret 390/2021, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificisentrarà en vigor el pròxim 3 de juny i deroga el Reial Decret 235/2013, pel qual s'aprovava procediment vigent fins a la data.

La norma, que adapta la certificació energètica a la normativa europea mitjançant la transposició parcial de la Directiva 2018/844:

  • Actualitza les condicions tècniques i administratives del procés per a la certificació energètica dels edificis i respon a l'adequació de la normativa espanyola a les noves necessitats i reptes adquirits per a aconseguir l'objectiu de descarbonització a 2050.
  • Actualitza les obligacions dels promotors i els propietaris d'edificis amb relació a les característiques tècniques que han de complir els immobles en matèria de certificació energètica, tant en relació amb els projectes d'edificació com amb les obres acabades.
  • Regula la metodologia i definicions tècniques per al càlcul de la qualificació energètica, així com la documentació exigible per a tramitar la certificació energètica dels edificis.
  • Fixa el contingut mínim del Certificat d'Eficiència Energètica i les condicions per a obtenir l'etiqueta d'eficiència energètica dels edificis.
Ampliació de la certificació obligatòria

S'amplia el parc d'edificis obligats a disposar d'una certificació d'eficiència energètica:

Les construccions amb una superfície útil total superior a 500 m² i destinades a un ús administratiu, sanitari, comercial, residencial públic, docent, cultural, recreatiu, logístic, hostaler o esportiu hauran de tenir el seu Certificat d'Eficiència Energètica.

Els edificis ocupats per una administració pública amb una superfície útil total superior a 250 m², independentment de la freqüència i afluència de públic en aquest, hauran de tenir el seu Certificat d'Eficiència Energètica. Aquesta mesura que supera els mínims exigits a nivell comunitari, en línia amb el compromís de l'Administració Pública amb l'eficiència energètica dels edificis.

Els immobles que hagin de passar obligatòriament la Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE) i rehabilitacions energètiques en els pròxims anys també estaran obligats a disposar d'aquesta certificació d'eficiència energètica.

Millora dels procediments

El Reial Decret regula les visites presencials dels tècnics competents, que hauran de revisar almenys una vegada cada edifici per a verificar les condicions d'eficiència energètica per a emetre el certificat.

La nova norma distingeix entre certificació d'eficiència energètica de projecte i d'obra acabada, al mateix temps que redueix de 10 a 5 anys el període de validesa dels certificats de pitjor qualificació energètica. A més, s'estableix també l'obligació, tant de particulars com d'empreses, de mostrar la qualificació energètica en la publicitat de lloguer o venda dels edificis.

Informació addicional