NOUS EXEMPLES PRÀCTICS DE LA GUIA D'APLICACIÓ DEL DB-HE 2019

05/11/2021

L'objectiu d'aquestes Guies és facilitar l'aplicació del nou DB-HE recollit en el Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març.

Venen a completar el conjunt de documents tècnics d'ajuda que responen a l'estratègia del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de facilitar l'aplicació de la reglamentació de l'edificació i ampliar-ne el coneixement entre el personal tècnic que actua al camp de l'edificació .

En aquesta ocasió es publica el tercer exemple pràctic que mostra l'aplicació del DBHE amb l'ordre lògic que requereix l'elaboració d'un projecte d'edificació, presentant les casuístiques més habituals i plantejant diferents usos edificatoris.