NOVA ESTRUCTURA DE LA WEB DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

30/09/2020

La web del Codi Tècnic de l'Edificació, www.codigotecnico.org, ha estat reestructurada per a facilitar la localització i accés a informació útil sobre el CTE. La modificació consisteix en la substitució de l'anterior pestanya Recursos per tres noves pestanyes: Registre CTE, Guies i altres, i Programes.

En la pestanya Registre CTE s'inclou tot el relacionat amb el Registre del Codi Tècnic de l'Edificació, i al qual ara es pot accedir directament des del menú principal.

Des de la pestanya Guies i altres es pot accedir a les guies elaborades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) en relació amb el CTE i els requisits de l'edificació. També s'inclouen aquí un altre tipus de documents divulgatius, de referència, etc., que resulten útils en l'aplicació del CTE, com per exemple la guia recentment publicada Rehabilitació enfront del radó.

Finalment, en la pestanya Programes es troben els programes informàtics relacionats amb el CTE, com per exemple l'última versió de l'Eina Unificada Lider/*Calener (HULC). A més, s'han millorat algunes funcionalitats de la pàgina, com la incorporació de cercador i d'un canal RSS