Nova guia IDAE: Autoconsum col·lectiu

11/07/2023

Guia 026: Autoconsum col·lectiu

L'IDAE ha publicat la Guia d'autoconsum col·lectiu. La Guia presenta la informació principal que s'ha de conèixer a l'hora d'abordar una instal·lació d'autoconsum col·lectiu (modalitats, repartiment de l'energia, tramitació administrativa, connexions, exemples, etc.), així com models dels diferents documents que han d'aportar-se en la tramitació, amb l'objectiu de resoldre els dubtes que puguin sorgir a l'hora de desenvolupar aquest tipus de projectes i facilitar la seva implantació.

La guia introdueix el Gestor d'Autoconsum figura que, tot i que també s'apliqui als autoconsums individuals, esdevé clau per a una millor gestió dels autoconsums col·lectius, doncs pot actuar com a representant dels consumidors associats facilitant l'alta i les modificacions posteriors en l'autoconsum i el repartiment de l'energia.

La Guia d'Autoconsum Col·lectiu es dirigeix al públic en general, a grups de consumidors que desitgin realitzar un autoconsum col·lectiu, comunitats de propietaris i empreses instal·ladores de sistemes d'autoconsum.

Enllaç a les guies publicades per l'IDAE