NOVA PROMOCIÓ D'UN COMPLEX RESIDENCIAL A SANT CUGAT DEL VALLÈS

30/01/2021

Nova promoció per a la construcció d'un complex residencial composat de 2 edificis amb un total de 18 habitatges ,27 places d'aparcament i espais exteriors comunitaris ajardinats i amb piscina

En col.laboració amb l'equip tècnic de la societat promotora i de l'arquitectura estem treballant en el projecte de les instal.lacions d'un complex residencial composat de 2 edificis plurifamiliars amb un total de 18 vivendes i 27 places d'aparcament.
El complex residencial també disposarà d'uns espais comunitàris exteriors ajardinats amb piscina.Tipologies dels habitatges de 3 i 4 habitacions en una zona cèntrica de la població.
 
Està previst que els edificis disposin d'uns serveis i instal.lacions d'acurat disseny i alta eficiencia energètica per tal de garantir un baix consum ,amb la filosofia de projectar i executar una construcció sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Entre altres mesures d'estalvi energètric i sostenibilitat es preveuen les seguents instal.lacions:
 
-Sistemes de calefacció ,climatització i producció d'aigua calenta sanitària amb bombes de calor d'aerotèrmia d'alt COP estacional (Coefficient Of Performance).
 
-Recuperació ,tractament i depuració d'aigues grises per a posterior reutilització en els mateixos edificis.
 
-Recuperació i tractament d'aigues plujanes i de buidat de la piscina amb posterior reutilització per el reg de les zones ajardinades.
 
-Instal.lació d'energía solar fotovoltaica en règim d'autoconsum per als serveis comunitàris i previsió de compensació dels excedents. Calculada una producció de 33.785 KWh/any i un estalvi d'emisions de 21.925 Kg de CO2/any.