NOVA VERSIÓ DE L'EINA UNIFICADA LIDER-CALENER (HULC)

22/10/2020

La nova versió facilita la verificació del CTE DB-HE 2019 i emet un informe per a la Certificació energètica d'edificis.

Els apartats del DB-HE 2019 que permet comprovar l'eina són:

  • 3.1 i 3.2 de la secció HE0;
  • 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2 i 3.1.3.3 de la secció HE1;
  • 3.1 de la secció HE4;
  • 3.1 de la secció HE5.

La resta d'exigències del DB-HE han de verificar-se mitjançant altres procediments.

El programa genera l'informe de Certificació energètica d'Edificis en format PDF i XML, amb la informació necessària per al seu registre.

Aquesta versió de l'eina permet la importació d'arxius de versions anteriors, requerint en alguns casos la comprovació o actualització de dades existents, o la incorporació de noves dades.

Més informació