Noves especificacions particulars i projectes tipus d'Endesa Distribución Electrica SLU

28/12/2018

Al BOE número 313 de 28 de desembre de 2018 es va publicar la Resolució de 5 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa, per la qual s'aproven especificacions particulars i projectes tipus d'Endesa Distribución Eléctrica, SLU.

La Resolució aprova les Normes:

  • NRZ101 - Instal·lacions Privades Connectades a la Xarxa de Distribució. Generalitats. Ed. 2. Setembre 2018.
  • NRZ102 - Instal·lacions Privades Connectades a la Xarxa de Distribució. Consumidors en Alta i Mitjana Tensió. Ed. 2. Setembre 2018.
  • NRZ103 - Instal·lacions d'Enllaç Connectades a la Xarxa de Distribució. Consumidors en Baixa Tensió. Ed. 2. Setembre 2018.
  • NRZ104 - Instal·lacions Privades Connectades a la Xarxa de Distribució. Generadors en Alta i Mitjana Tensió. Ed. 2. Setembre 2018.
  • NRZ105 - Instal·lacions d'Enllaç Connectades a la Xarxa de Distribució. Generadors en Baixa Tensió. Ed. 2. Setembre 2018.
  • KRZ001 - Especificacions Tècniques Particulars de Línies Subterrànies d'Alta Tensió >36 Kv. Ed. 2. Setembre 2018
  • LRZ001 - Especificacions Tècniques Particulars de Línies Aèries d'Alta Tensió >36 Kv. Ed. 2. Setembre 2018.

Entrada en vigor: 29/12/2018

Període de transitorietat: 6 mesos (a partir del 29/06/2019 ja no es podran aplicar les Especificacions Particulars vigents anteriorment)